polaco

Szanowni Państwo! Informujemy, że wkrótce nastąpią zmiany w naszym sklepie internetowym zakupy.auchan.pl. Na czym polegają zmiany? Asortyment naszych towarów zostanie poszerzony. W ofercie znajdą się nowe kategorie produktów niespożywczych (np. sprzęt RTV i AGD), w tym towary wielkogabarytowe. W związku z tym, na zakupy.auchan.pl będą dostępne następujące kategorie towarów (w zależności od opcji realizacji zamówienia): - towary dostępne tylko w dostawie własnym transportem Auchan i w odbiorze osobistym (dotyczy to świeżych i mrożonych artykułów spożywczych); - towary dostępne tylko w dostawie kurierskiej (dotyczy to towarów wielkogabarytowych, takich jak np. duży sprzęt RTV i AGD); - towary dostępne zarówno w dostawie własnej Auchan, odbiorze osobistym, jak i w dostawie kurierskiej (dotyczy to trwałych artykułów spożywczych i asortymentu małogabarytowego takiego jak np. środki czystości i higieny osobistej, mały sprzęt elektroniczny, małe AGD i RTV, zabawki, inne artykułu przemysłowe). Dostawa kurierska będzie realizowana na terytorium całej Polski. Z kolei dostawa własna Auchan będzie realizowana – tak jak do tej pory – własnym transportem Auchan (specjalne pojazdy przystosowane do transportu świeżej i mrożonej żywności) na wybranych obszarach kraju. W przypadku chęci zamówienia zarówno towarów dostępnych tylko w transporcie własnym Auchan/odbiorze osobistym, jak i towarów dostępnych tylko w dostawie kurierskiej, w naszym sklepie internetowym będą Państwo mogli w przystępny sposób złożyć odrębne zamówienia za pomocą osobnych koszyków. Zmiana regulaminu W związku z powyższym zmianie ulegnie „Regulamin Cyfrowego Konta Auchan oraz sklepu internetowego Zakupy.Auchan.pl”. Zmiany mają charakter przede wszystkim redakcyjny i porządkowy, wynikający z uwzględnienia nowych kategorii towarów oraz możliwości skorzystania z dostawy realizowanej przez firmę kurierską. Nowy regulamin przesyłamy w załączeniu. Będzie on również dostępny na zakupy.auchan.pl. Prosimy o zapoznanie się z nadchodzącymi zmianami. Wejście zmiany w życie Zmieniony regulamin wejdzie w życie w terminie 14 dni od przesłania do Państwa tej wiadomości, chyba że wcześniej zaakceptują Państwo nowy regulamin za pomocą odpowiedniej opcji udostępnionej na stronach sklepu zakupy.auchan.pl (w takim wypadku nowy regulamin będzie się do Państwa stosować od momentu jego akceptacji). Jeśli nie akceptujecie Państwo powyższych zmian, powinniście Państwo przed wejściem w życie nowego regulaminu zrezygnować ze swojego Cyfrowego Konta Auchan i w ten sposób wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi tego konta. W tym celu możecie Państwo np. samodzielnie usunąć swoje konto (po zalogowaniu) lub wysłać odpowiednie żądanie na adres e-mail: kontakt@auchan.pl Kontakt z obsługą Klienta W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu za pomocą adresu e-mail: kontakt@auchan.pl lub telefonicznie na numer: 22 444 02 22 (infolinia jest czynna od poniedziałku do niedzieli, za wyjątkiem świąt państwowych, w godzinach od 07.00 do 22.00 – opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego Państwo korzystacie). Z wyrazami szacunku Zespół Auchan Polska

español

¡Damas y caballeros! Nos gustaría informarle que pronto habrá cambios en nuestra tienda en línea sklep.auchan.pl. ¿Cuáles son los cambios? Se ampliará el surtido de nuestras mercancías. La oferta incluirá nuevas categorías de productos no alimentarios (por ejemplo, productos electrónicos y electrodomésticos), incluidos los productos voluminosos. Por lo tanto, las siguientes categorías de productos estarán disponibles en sklep.auchan.pl (dependiendo de la opción de cumplimiento del pedido): - bienes disponibles solo para entrega por transporte propio de Auchan y recogida personal (esto se aplica a alimentos frescos y congelados); - bienes disponibles solo en la entrega de mensajería (esto se aplica a bienes de gran tamaño, como, por ejemplo, electrodomésticos y electrodomésticos de gran tamaño); - bienes disponibles tanto en la entrega propia de Auchan, recogida personal y entrega de mensajería (esto se aplica a productos alimenticios duraderos y surtidos de pequeño tamaño, como productos de limpieza y cuidado personal, pequeños equipos electrónicos, pequeños electrodomésticos y dispositivos de audio/video, juguetes, otros artículos industriales). La entrega por mensajería se llevará a cabo en toda Polonia.A su vez, la entrega propia de Auchan se realizará -como antes- con transporte propio de Auchan (vehículos especiales adaptados para transportar alimentos frescos y congelados) en zonas seleccionadas del país. Si desea pedir tanto productos disponibles solo en el transporte propio / recogida personal de Auchan, como productos disponibles solo en la entrega de mensajería, en nuestra tienda en línea podrá realizar pedidos separados de manera accesible utilizando cestas separadas. Cambiando las regulaciones En relación con lo anterior, se cambiará el "Reglamento de la cuenta digital Auchan y la tienda en línea Shopping.Auchan.pl". Los cambios son principalmente de carácter editorial y organizativo, como resultado de la inclusión de nuevas categorías de productos y la posibilidad de utilizar la entrega por una empresa de mensajería. Se adjunta la nueva normativa. También estará disponible en sklep.auchan.pl. Consulte los próximos cambios.Entrada en vigor del cambio Las normas modificadas entrarán en vigor dentro de los 14 días posteriores al envío de este mensaje, a menos que acepte las nuevas normas por adelantado utilizando la opción adecuada disponible en el sitio web de sklep.auchan.pl (en cuyo caso se le aplicarán las nuevas normas). desde el momento de su aceptación). Si no acepta los cambios anteriores, antes de que entren en vigor las nuevas regulaciones, debe cancelar su Cuenta Digital Auchan y, por lo tanto, rescindir el contrato para la provisión de esta cuenta. Para este propósito, puede, por ejemplo, eliminar su cuenta usted mismo (después de iniciar sesión) o enviar una solicitud relevante a la dirección de correo electrónico: kontakt@auchan.pl Contacto con atención al cliente Si tiene alguna pregunta o inquietud, contáctenos por correo electrónico: kontakt@auchan.pl o por teléfono: 22 444 02 22 (la línea directa está abierta de lunes a domingo, excepto los días festivos, de 07:00 a 22:00 - a cargo como para una conexión telefónica regular, de acuerdo con el paquete de tarifas del proveedor de servicios que está utilizando).Atentamente El equipo de Auchan Polska

Traductor.com.ar | ¿Cómo utilizo la traducción de texto polaco-español?

Asegúrese de cumplir con las reglas de redacción y el idioma de los textos que traducirá. Una de las cosas importantes que los usuarios deben tener en cuenta cuando usan el sistema de diccionario Traductor.com.ar es que las palabras y textos utilizados al traducir se guardan en la base de datos y se comparten con otros usuarios en el contenido del sitio web. Por esta razón, le pedimos que preste atención a este tema en el proceso de traducción. Si no desea que sus traducciones se publiquen en el contenido del sitio web, póngase en contacto con →"Contacto" por correo electrónico. Tan pronto como los textos relevantes serán eliminados del contenido del sitio web.


Política de Privacidad

Los proveedores, incluido Google, utilizan cookies para mostrar anuncios relevantes ateniéndose las visitas anteriores de un usuario a su sitio web o a otros sitios web. El uso de cookies de publicidad permite a Google y a sus socios mostrar anuncios basados en las visitas realizadas por los usuarios a sus sitios web o a otros sitios web de Internet. Los usuarios pueden inhabilitar la publicidad personalizada. Para ello, deberán acceder a Preferencias de anuncios. (También puede explicarles que, si no desean que otros proveedores utilicen las cookies para la publicidad personalizada, deberán acceder a www.aboutads.info.)